Disclaimer

 

Op de website en/of in de elektronische nieuwsbrieven van De Cooker Notariaat wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische onderwerpen. De informatie is zeer algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. De inhoud van de website kan niet worden beschouwd als een persoonlijk advies. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is een persoonlijk gesprek met een van de medewerkers van ons kantoor noodzakelijk.

 

De Cooker Notariaat besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op haar website en/of in de elektronische nieuwsbrieven. Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie. De Cooker Notariaat aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website en/of in de elektronische nieuwsbrieven opgenomen informatie.

 

De website bevat links naar andere websites die door andere partijen dan De Cooker Notariaat worden geëxploiteerd. De Cooker Notariaat heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren of de inhoud van deze websites. De Cooker Notariaat aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

 

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en/of de elektronische nieuwsbrieven zijn beschermd onder de Auteurswet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Cooker Notariaat. Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is eveneens de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Cooker Notariaat nodig. Verzoeken voor toestemming als hiervoor bedoeld kunnen worden gericht aan: info@decooker.eu. De Cooker Notariaat behoudt zich alle rechten uitdrukkelijk voor.

 

Beukenlaan 137, 5616 VD Eindhoven  tel +31 (0)40 - 760 1880 e-mail info@decooker.eu