Privacy Statement

 

De Cooker Notariaat vindt uw privacy belangrijk en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op onze website, gaat u ermee akkoord dat wij die gegevens in overeenstemming met dit Privacy Statement gebruiken.

 

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om brochures of andere publicaties aan te vragen, om u aan te melden voor een seminar of een ander event of om te solliciteren voor een baan of stage. Wanneer u dergelijke gegevens opgeeft, zullen wij deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor u deze hebt opgegeven. Daarnaast kunnen wij dergelijke informatie ook gebruiken voor notificatiedoeleinden.

 

Ons beleid is om persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht. Wij realiseren ons dat uw persoonsgegevens waardevol zijn en nemen alle redelijke maatregelen om ze te beschermen.

 

Indien u meer wil weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact opnemen met ons via: info@decooker.eu.

 

De Cooker Notariaat behoudt zicht het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit gedeelte van de website.

 

Beukenlaan 137, 5616 VD Eindhoven  tel +31 (0)40 - 760 1880 e-mail info@decooker.eu