Corona-protocol

Zoals u bekend heeft het RIVM in verband met het coronavirus richtlijnen opgesteld.

Mensen die hoesten, verkoudheidsklachten of koorts hebben, alsmede diegenen die rechtstreeks contact hebben gehad met een persoon waarbij het virus is vastgesteld, worden dringend geadviseerd thuis te blijven. Dit advies geldt voor onze medewerkers, maar uiteraard ook voor u.

In verband met de verspreiding van het coronavirus zijn wij derhalve genoodzaakt ons beleid aan te scherpen. Doel is onze notariële diensten te kunnen blijven aanbieden, maar we willen hierbij wel de aanwezigheid in persoon, zeker met meerdere personen tegelijk, zoveel mogelijk beperken.

Daarom hanteren wij onder meer het volgende beleid:
• wij geven u bij binnenkomst geen hand en bieden u geen drinken aan;
• wij houden bij de besprekingen een afstand van minimaal 1,5 meter;
• wij verzoeken u niet met een groter aantal mensen bij de afspraak met de (kandidaat-) notaris aanwezig te zijn dan strikt noodzakelijk;
• wij verzoeken u zoveel mogelijk een volmacht te verlenen voor de ondertekening van de akten;
• indien nodig of gewenst kunnen wij u online besprekingen aanbieden, via Skype of FaceTime.

Wij hopen op uw begrip voor bovenstaande maatregelen. Op deze wijze denken wij mee in belang van uw gezondheid, alsmede die van onze medewerkers, en proberen wij verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Beukenlaan 137, 5616 VD Eindhoven   |   tel +31 (0)40 - 760 1880   |   info@decooker.eu