Diensten

Iedereen krijgt een keer in zijn leven te maken met de notaris. Alle voorkomende notariële diensten op het gebied van familierecht, ondernemingsrecht en de onroerend goed-praktijk kunnen door De Cooker Notariaat worden verricht, maar wij leggen ons met name toe op de ondernemingsrecht- en estate planningspraktijk. Wij zoeken bij onze advisering naar passende en duurzame oplossingen voor onze cliënten, welke worden vastgelegd in documenten als bijvoorbeeld statuten, samenwerkingsovereenkomsten, huwelijkse voorwaarden, schenkingsakten en testamenten. Maar vooral kijken we met u naar uw toekomst en die van uw dierbaren.

 

Waar helpen wij u bij?

Familie
De naam zegt het al. Voor alles wat u geregeld wilt hebben binnen uw familie. Wij adviseren u bij uw wensen, leggen afspraken vast en geven ook advies op zaken waar u even niet aan denkt. Wanneer u het goed geregeld heeft voor uzelf en uw familie geeft dat rust en kunt u onbekommerd genieten. Denk daarbij onder meer aan de volgende onderwerpen:

• samenwonen, trouwen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap
• scheiding
• levenstestament
• testament
• ouderlijk gezag, voogdij of adoptie
• familiestatuut, voor vastleggen overlegstructuur

Vermogen
Van alledaagse tot meer complexe zaken: wij behandelen ze met gelijke aandacht en geven volledige service. Denk bijvoorbeeld aan:

• aankopen of verkopen van uw woning of beleggingspand
• hypotheek
• estate planning
• familiestichtingen
• goede doelen
• verzamelingen, zoals kunstcollecties
• bewind en executele
• afwikkeling van nalatenschappen

Onderneming
Of u nu een startende of gevestigde ondernemer bent, danwel wanneer u voornemens bent uw onderneming over te dragen, wij kunnen u begeleiden bij al uw juridische vragen over uw onderneming. Onze specialisten werken graag nauw met u samen en adviseren u bij belangrijke keuzes. Denk bijvoorbeeld aan:

• de oprichting van vennootschappen en stichtingen
• het opzetten van samenwerkingsverbanden
• aandeelhoudersovereenkomsten
• fusie, splitsing en herstructurering
• certificering van aandelen
• overdracht, verpanding en/of uitgifte van aandelen
• bedrijfsoverdracht

Beukenlaan 137, 5616 VD Eindhoven   |   tel +31 (0)40 - 760 1880   |   info@decooker.eu