Notariaat

Voor ons gaat de notarispraktijk over mensen met een levensverhaal. Binnen het speelveld van wet -en regelgeving zijn wij altijd op zoek naar de beste juridische en fiscale oplossingen voor onze cliënten. De notarispraktijk, welke onder meer bestaat uit het opstellen en tekenen van (al dan niet notariële) akten en alle daarmee samenhangende advisering, betreft een dynamisch vakgebied. Geen dag is hetzelfde, geen verhaal is hetzelfde. Onze werkwijze is praktisch, begrijpelijk en overzichtelijk voor alle partijen.

Onze dienstverlening richt zich op particulieren, ondernemers, families, bedrijven en overheidsinstellingen. Heeft u een kleine of een grote vraag, u bent van harte welkom. De kracht van ons kantoor is de mix van oprechte persoonlijke betrokkenheid gecombineerd met uitstekende juridische en fiscale expertise. Ons uitgangspunt is helder en simpel: bij ons staan u en uw familie centraal, in plaats van alleen uw vermogen.

 

Wat bieden wij u?

Betrokkenheid
Alleen door daadwerkelijk open te staan voor de persoonlijke behoeftes en drijfveren van u als cliënt en door goed te luisteren en te verstaan kan het juiste advies of de beste akte worden geleverd.

Hoogwaardige juridische en fiscale expertise
Wet- en regelgeving is veranderlijk en dynamisch. Daarom zijn wij pro actief en blijven wij altijd up-to-date. Hierdoor zien wij kansen in nieuwe regelgeving en halen we het beste uit onze relatie met u. Wij waarborgen dat er altijd sprake is van hoogwaardige juridische en fiscale expertise op het gebied van vermogensplanning en – structurering.

Duidelijke en begrijpelijke communicatie
Wij streven er naar duidelijk en helder te zijn in onze communicatie, zowel in persoonlijke besprekingen met u als bij het opstellen en tekenen van de opgestelde documenten. Complexe zaken worden inzichtelijk gemaakt; afspraken worden op heldere wijze verwoord. Op die manier kunnen wij u nog beter duidelijk maken wat de toegevoegde waarde is van onze dienstverlening.

Efficiënt en klantgericht
Wij zijn geen grote organisatie en dat maakt ons flexibel en klantgericht. Wij staan open voor iedere verbetering of verandering met als voornaamste doel (kosten)efficiënt te blijven. Alle medewerkers van De Cooker Notariaat hebben een klantgerichte instelling: niet het kantoor maar u én uw wensen staan voorop. Er wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid voor klanten (per telefoon en per e-mal) en de interne communicatielijnen tussen de medewerkers zijn kort.

Beukenlaan 137, 5616 VD Eindhoven   |   tel +31 (0)40 - 760 1880   |   info@decooker.eu